top of page

SERVEIS

La nostra empresa duu a terme tot tipus de projectes en obra pública i en obra civil: Excavació, rebaixes, pavimentacions, canalitzacions, jardins, instal·lacions de xarxes o anivellacions són alguns dels serveis que oferim a través del nostre propi personal especialitzat.

IMG-20230725-WA0164.jpg
Obres Públiques

Des de fa anys duem a terme Obra Pública: Tenim experiència en canalitzacions d´aigües, drenatges, ampliació, millora, manteniment i neteja de carreteres, camins forestals i urbanitzacions amb petita i gran maquinària.

IMG-20230725-WA0064.jpg
Rebaixes de Terreny

Excatorres disposa de les màquines més ben preparades per a les rebaixes de terrenys: Giratòries, retroexcavadores, pales de càrrega, que s'adapten a qualsevol tipus de terreny.

IMG-20230725-WA0084.jpg
Jardins i Piscines

A Excatorres duem a terme aixecament, moviments de terra per a la creació de Piscines i jardins, així com anivellacions de terrenys. La nostra varietat de maquinària i el nostre equip d'experts fan projectes a mida per als nostres clients.

IMG-20230725-WA0087.jpg
Anivellació de Terrenys

L'empresa compta amb la maquinària necessària per dur a terme anivellaments de camps agrícoles, terrenys, carreteres o qualsevol tipus d'obra que calgui.

IMG-20230725-WA0120.jpg
Canalitzacions

Obres de canalització, sigui d'aigües, canalitzacions per a xarxes telefòniques o gas, són dutes a terme per Excatorres, sempre adaptades a les necessitats concretes de l'obra a realitzar.

IMG-20230725-WA0028.jpg
Murs de Pedra

A Excatorres comptem amb les màquines i el personal adequat per a la construcció de murs de pedra natural. A més, transportem la càrrega i els materials al punt requerit pels nostres clients per controlar que el procés es duu a terme de manera impecable.

c.jpg
Cunetes

Siguin de Formigó, o terra, duem a terme projectes de realització de cunetes, amb les màquines especialitzades per desenvolupar aquest tipus d'obra.

IMG-20230725-WA0061.jpg
Condicionament de camins

Arreglem i acondicionem camins, siguin de finques particulars, obres públiques, així com treballs de conservació i manteniment.

IMG-20230725-WA0016.jpg
Altres serveis

La nostra empresa nascuda al segle XXI s'adapta a qualsevol mena d'obra que necessiti el nostre client. El nostre equip d'especialistes assessoren sobre la viabilitat i les necessitats de qualsevol tipus d'excavació o obra sol·licitada pels nostres clients.

EXCATORRES TORDERA S.L
654 692 079
Ctra. Nacional II, Km. 683,3. 08490 Tordera
excatorres@gmail.com
bottom of page